OM OSS

Ljus - El & Ljusteknik i Skåne AB är sedan starten 2003 ett ständigt växande företag, som i dagens läge har ett tjugotal medarbetare. Vi erbjuder såväl privatpersoner som företag allt från enklare elinstallationer till omfattande entreprenader.

El & Ljusteknik är registrerade hos elsäkerhetsverket för både hög- och lågspänningsarbeten. Givetvis arbetar vi endast med godkända kvalitetsprodukter och lämnar marknadsmässiga garantier på utfört arbete.

 Läs gärna i vår broschyr nedan!

 

 

 

Om dataskyddsförordningen

Från och med den 25 maj 2018 träder en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen i kraft. Lagen ersätter personuppgiftslagen som reglerar hur företag får samla in och använda personuppgifter.
Vi på Ljus- El & Ljusteknik i Skåne AB tar ansvar för att våra kunders uppgifter hanteras på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt. Vi har vidtagit åtgärder för att skydda våra uppgiftslämnare genom att arbeta i datorer med uppdaterade program, trådlösa nätverk med kryptering och antivirusprogram. Rutiner gällande borttagande av personuppgifter i våra system har upprättats. Vi hanterar uppgifter om kunden såsom namn, adress och i de fall ROT-ansökan ska göras hos Skatteverket samlar vi även in personnummer och fastighetsbeteckningar. Kunduppgifter får sparas ca ett år efter avslutad relation. Garantiåtaganden kan motivera att vissa kunduppgifter sparas längre. Uppgifter som inte behövs registreras inte.

Ljus - El & Ljusteknik i Skåne AB har fått skriftligt godkännande från sin personal för att få publicera bild och namn på webben.